آدرس …
شرکت …
تلفن: ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱ ۹۸+
رایانامه: email@—.com

ولی‌الله غلامی‌نجف‌آبادی

مشخصات فردی

متولد —، ۱۳۰۰/۰۰/۰۰
متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۰۰ اخذ مدرک کارشناسی مهندسی — از دانشگاه —
۱۳۰۰ اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی — از دانشگاه —

سوابق کاری

۱۳۰۰-تاکنون مدیر … شرکت …
۱۳۰۰-۱۳۰۰ مدیر … شرکت …
۱۳۰۰-۱۳۰۰ مدیر … شرکت …

سوابق تحقیقاتی

۱۳۰۰ —
۱۳۰۰ —
۱۳۰۰ —

دیدگاه

عنوان

متن

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید