مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها (نشست پانزدهم)

 در رویدادها

نشست پانزدهم از سلسله وبینارهای مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها با شرکت:

تیمور باجول – مدیر سازمان مدیریت پسماند اصفهان و مشاور مدیریت پسماند در شهرهای قم و یزد

یکشنبه ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۹ تا ۲۰ در اسکای‌روم
https://www.skyroom.online/ch/u09124723148/wastemanagement

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

هفده − 1 =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید