مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها (نشست هشتم)

 در رویدادها

نشست هشتم از سلسله وبینارهای مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها با شرکت:

مدیریت پسماندهای ویژه شهرک روی زنجان:
عبدالحسین پری‌زنگنه – استاد دانشگاه زنجان
عباسعلی زمانی – دانشیار دانشگاه زنجان
رضا رمضانی – کارشناس و فعال حوزه‌ی محیط‌زیست

آشنایی با شرکت توسعه پردازش مواد و انرژی کاسپین:
علی عباسی نظری – رئیس هیئت‌مدیره

چهارشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۰، ساعت ۲۱ تا ۲۲ در اسکای‌روم
https://www.skyroom.online/ch/u09124723148/wastemanagement

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

پنج + 20 =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید