محیط‌زیست ایران به سوگ نشست

غیرت حق بود و با حق چاره نیست          کو دلی کز عشق حق صد پاره نیست غیرت آن باشد که او غیر همه‌ست          آنک افزون از بیان و دمدمه‌ست در کمال تأسف، تأثر و ناباوری درگذشت دوست، یار و همکار [...]

اطلس نقش‌آفرینان حوزه دانش و پژوهش در زیست‌بوم مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران منتشر گردید

شبکه‌سازی و ایجاد ارتباط سازمان‌یافته میان صنعت، بازار و دانش در زیست‌بوم مدیریت پسماند و صنعت بازیافت کشور، از اهداف مهمی بوده که برای تحقق آن، پژوهش «اطلس نقش‌آفرینان حوزه دانش و پژوهش در [...]