۲۱۵ مانع در برابر تولیدکنندگان: فعالیت اقتصادی یا شنا کردن در قیر با دستان بسته؟

مزاحمان کسب‌وکار در نظرخواهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از ۷۴هزار فعال اقتصادی شناسایی شدند. دنیای اقتصاد: موانع تولید بسیارند؛ اما کمتر کسی از جزئیات دقیق مشکلات بخش تولید مطلع است. با این حال [...]