چالش‌های زیست‌بوم و اولویت‌های فناورانه مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران منتشر شد

گزارش چالش‌های زیست‌بوم و اولویت‌های فناورانه مدیریت پسماند و صنعت بازیافت ایران توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر شد. گزارش «چالش‌های زیست‌بوم و اولویت‌های فناورانه مدیریت [...]

گزارش مجمع عمومی عادی سال ۱۴۰۱

پیرو آگهی فراخوان منتشره در روزنامه شهروند مورخ ۱۴۰۱/۴/۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق‌العاده کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت ایران از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه [...]