مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها (نشست هفتم)

 در رویدادها

نشست هفتم از سلسله وبینارهای مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها با شرکت:

محمدرضا اسماعیلی – سهامدار گروه شرکت‌های TTS

چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۰، ساعت ۲۱ تا ۲۲ در اسکای‌روم
https://www.skyroom.online/ch/u09124723148/wastemanagement

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

چهار × 3 =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید