مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها (نشست دوازدهم)

 در رویدادها

نشست دوازدهم از سلسله وبینارهای مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها با شرکت:

حسین صداقت – شرکت گرشین
قاسم آل علی – شرکت گرشین
فرامرز بوداغی – شرکت پارس چرخش

چهارشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۰، ساعت ۲۱ تا ۲۲ در اسکای‌روم
https://www.skyroom.online/ch/u09124723148/wastemanagement

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

چهارده − چهار =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید