مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها (نشست سیزدهم)

 در رویدادها

نشست سیزدهم از سلسله وبینارهای مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها با شرکت:

پیمان بازدیدی – سرزمین ایده‌آل ما
آرش رضائی – طرح جامع مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چهارشنبه ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰، ساعت ۲۱ تا ۲۲ در اسکای‌روم
https://www.skyroom.online/ch/u09124723148/wastemanagement

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

هفت + هجده =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید