مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها (نشست شانزدهم)

 در رویدادها

نشست شانزدهم از سلسله وبینارهای مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها با شرکت:

دیانا فورمن اصغرزاده – کارشناس ارشد منابع آب و مهندسی محیط‌زیست

یکشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۹ تا ۲۰ در اسکای‌روم
https://www.skyroom.online/ch/u09124723148/wastemanagement

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

10 − هفت =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید