مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها (نشست چهاردهم)

 در رویدادها

نشست چهاردهم از سلسله وبینارهای مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها با شرکت:

محمد علیزاده – مدیر تحقیق و توسعه شرکت نوآفرینان سبز فروردین

یکشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۹ تا ۲۰ در اسکای‌روم
https://www.skyroom.online/ch/u09124723148/wastemanagement

نوشته های اخیر

یک نظر بدهید

4 × 1 =

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید