مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها (نشست هفدهم)

نشست هفدهم از سلسله وبینارهای مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها با شرکت: منیره کارگرشریف – کارشناس ارشد علوم محیط‌زیستی و سم‌شناسی از دانشگاه استکهلم سوئد یکشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰، [...]

مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها (نشست شانزدهم)

نشست شانزدهم از سلسله وبینارهای مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها با شرکت: دیانا فورمن اصغرزاده – کارشناس ارشد منابع آب و مهندسی محیط‌زیست یکشنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۹ تا ۲۰ در [...]

مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها (نشست پانزدهم)

نشست پانزدهم از سلسله وبینارهای مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها با شرکت: تیمور باجول – مدیر سازمان مدیریت پسماند اصفهان و مشاور مدیریت پسماند در شهرهای قم و یزد یکشنبه ۲۸ شهریور [...]

مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها (نشست چهاردهم)

نشست چهاردهم از سلسله وبینارهای مدیریت پسماندها، تجارت، چالش‌ها و راه‌کارها با شرکت: محمد علیزاده – مدیر تحقیق و توسعه شرکت نوآفرینان سبز فروردین یکشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۹ تا ۲۰ در [...]

گزارش برگزاری مسابقه نقاشی با محوریت محیط‌زیست برای کودکان زیر ۱۲ سال

به منظور گسترش فرهنگ محیط‌زیستی، کرسی سلامت اجتماعی یونسکو با همکاری و همراهی اداره کل محیط زیست استان همدان، وزارت ورزش و جوانان، کانون پرورش فکری کودکان استان همدان، کانون هماهنگی دانش صنعت [...]

برگه 1 از 4